Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 15 - martie 2010 pdf

IER recomandă:
Agenda Europei până în 2020
Comisia Europeană a lansat în luna martie o strategie pentru ieşirea din criză şi pregătirea Uniunii pentru următorii zece ani ...
Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

INTERVIU

BOGDAN MĂNOIU - Ministru, Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene
Strategia „Europa 2020”

Recent lansata Strategie „Europa 2020” identifică o serie de elemente esenţiale pentru asigurarea unei creşteri economice, la nivelul UE şi la nivel naţional. Care consideraţi că sunt provocările cărora trebuie să le facă faţă Uniunea Europeană, în încercarea de a acorda un rol sporit autorităţilor locale şi regionale în elaborarea efectivă a acestor documente de reformă?
Noua Strategie „Europa 2020”, elaborată pe baza rezultatelor consultării publice lansate de Comisia Europeană în noiembrie 2009, subliniază importanţa implicării actorilor regionali în procesul de implementare şi monitorizare a strategiei ... Continuare în pagina 2


ACTUALITATE

Agenda IER: aprilie - mai 2010
Curs IER: Sistemul normativ al UE - 26 - 27 aprilie
Conferinţă IER - Ambasada Republicii Polone în România:
Politica de coeziune de la Agenda Lisabona la Strategia Europa 2020: noi perspective - 30 aprilie
Curs IER:
Formare generală în afaceri europene - 03 - 07 mai

Institutul European din România şi CEDO
În data de 12 martie 2010. la sediul IER s-a semnat Protocolul de colaborare între Institutul European din România, Societatea de Ştiinţe Juridice, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române - Centrul de Studii de Drept European şi Societatea Română de Drept Comunitar ... Continuare în pagina 3

EVENIMENT

4 evenimente IER în luna martie
Seria de evenimente IER a fost deschisă în 2010 cu patru evenimente în luna martie, două evenimente din seria România - Franţa: împreună în Europa şi două lansări de carte.
Prima conferinţă intitulată „Noile reglementări financiare în Uniunea Europeană”, ce a avut loc pe 3 martie ... Continuare în pagina 3

INTERVIU

VALENTINA VASILE - Director Ştiinţific al Institutului de Economie Naţională al Academiei Române, coordonator al studiului SPOS 2009 Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor
Investiţia în educaţie este durabilă, însă produce efecte mai ales propagate şi pe termen mediu şi lung

Care este situaţia de facto a prezenţei tinerilor în sistemul de educaţie în raport cu celelalte state membre ale Uniunii Europene?
Ultimele date Eurostat ne indică o evoluţie favorabilă a participării la educaţie a tinerilor. Dacă ne referim la numărul mediu de ani petrecuţi în sistemul de educaţie, România a înregistrat o creştere de la o medie de 13,9 ani (2000) la 15,9 ani (2007), reducându-se ecartul faţă de media UE27 de la 2,8 la 1,3 ani (EU27, 17,2 ani în 2007). ... Continuare în pagina 5


PROMO

Formare la IER
Uniunea Economică şi Monetară (1 – 2 iunie 2010)
Manager de proiect (21 – 25 iunie 2010)
... Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina 6.

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Barbu
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Agnes Nicolescu
Grafica: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2010