Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 14 - februarie 2010 pdf

IER recomandă:
„Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”
În dinamica unei societăţi al cărui principal motor este cunoaşterea, la nivel european au fost identificate o serie de competenţe cheie, a căror prezenţă promovează dezideratul unui grad ridicat de ocupare, dar şi de împlinire la nivel personal....
Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

INTERVIU

Mariana Ciolacu - Expert în management de proiecte cu finanţare europeană
Elaborarea unui proiect nu înseamnă numai strict cunoaştere, ci şi multă experienţă

Accesarea fondurilor europene nerambursabile este una din soluţiile identificate atât la nivel guvernamental, cât şi în mediul privat din România, pentru depăşirea actualului moment critic din punct de vedere economic. Se spune că inabilitatea organizaţiilor de a redacta şi de a implementa proiecte solide este unul din factorii care determină rata scăzută de absorbţie a fondurilor europene. Cum consideraţi că poate fi depăşit acest „deficit de expertiză”?
Este adevărat că sprijinul pe care fondurile europene îl oferă ar putea fi unul dintre elementele de suport în depăşirea momentului critic prin care trece România din punct de vedere economic. Din nefericire, rata scazută de absorbţie ... Continuare în pagina 2


ACTUALITATE

Agenda IER: aprilie 2010
Curs IER: Formator - 12 - 23 aprilie
Curs IER: Manager de proiect - 15 - 21 aprilie
Curs IER: Sistemul normativ al UE - 26 - 27 aprilie

Analiza nevoilor de traducere în instituţiile publice din România
Traducerea documentelor de lucru ale instituţiilor administraţiei publice din România (ministere, agenţii etc.) în limba română şi în alte limbi constituie un proces deosebit de important pentru asigurarea eficienţei relaţiilor acestora cu instituţiile partenere din Uniunea Europeană şi nu numai ... Continuare în pagina 3

ANALIZĂ/ OPINIE

Working Paper IER
„Studiile de impact – instrumente pentru o mai bună reglementare a politicilor publice în Uniunea Europeană"
Lucrarea „Studiile de impact – instrumente pentru o mai bună reglementare a politicilor publice în Uniunea Europeană” analizează rolul major pe care îl ocupă analizele de impact în procesul de elaborare şi fundamentare a politicilor publice în Uniunea Europeană şi nu numai. Principiul fundamental pe care se sprijină orice demers democratic de guvernare este acela... Continuare în pagina 4

EVENIMENT

RJEA, vol. 10, nr. 1
Echitate, alianţă, societate civilă, războaie contemporane, politică externă, reprezentanţi ai Parlamentului European sunt temele abordate în primul număr al celui de-al zecelea volum al Romanian Journal of European Affairs... Continuare în pagina 5

PROMO

Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice
Necesitatea formării de competenţe specifice în domeniul traducerii şi reviziei de texte juridice complexe a reieşit din contactul cu mediul de traduceri din România, cu instituţiile europene, precum şi din contactul cu mediul universitar... Pentru versiunea completa a articolului, consultaţi pagina 6.

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Barbu
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Iulia Serafimescu
Grafica: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2010