Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 12 - decembrie 2009 pdf

IER recomandă:
IER în 2009
Misiunea IER este aceea de furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile, actori principali ai platformei de dezbateri publice din România....
Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

COMUNICARE

24 de evenimente publice în 2009
Institutul European din România (IER) şi-a consolidat rolul de platformă de dezbateri publice pe teme europene prin organizarea şi co-organizarea de conferinţe, mese rotunde, seminarii, lansări de carte ... Continuare în pagina 2

TRADUCERI

Activităţile DCT în cifre şi procente
În 2009, ponderea cea mai mare a avut-o proiectul traducerii şi reviziei jurisprudenţei istorice a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene (CJCE), selecţie de acte care totalizează Cca 20 000 de pagini standard. Totodată, urmare protocolului încheiat cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)... Continuare în pagina 3

FORMARE

Formarea în afaceri europene la IER în 2009
Activitatea de formare în afaceri europene a Institutului European din România în anul 2009 a marcat un progres faţă de anul precedent din perspectiva a doi indicatori de performanţă importanţi – numărul de programe de formare oferite (care a crescut de la 7 la 8) şi numărul de sesiuni organizate (de la 13 la 15). Oferta de formare s-a diversificat, atât din punctul de vedere al temelor, cât şi al ... Continuare în pagina 5

STUDII

Analiză şi studii europene
Activitatea Serviciului Analiză şi Studii Europene (SASE) reprezintă una dintre axele prioritare ale Institutului European din România, fiind menită să răspundă nevoilor prezente şi viitoare ale autorităţilor responsabile cu fundamentarea şi coordonarea procesului de integrare a României în Uniunea Europeană ... Continuare în pagina 6

RJEA

Romanian Journal of European Affairs
Anul 2009 a fost înainte de toate, pentru Romanian Journal of European Affairs, un an aniversar, în martie 2009 apărând cel de-al treizecilea număr. Revista şi-a dovedit astfel vitalitatea, câştigând un public fidel şi o binemeritată apreciere în lumea academică şi ştiinţifică ... Continuare în pagina 8.

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Barbu
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Iulia Serafimescu
Grafica: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2009