Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 10 - octombrie 2009 pdf

IER recomandă:
Europa, întreagă şi liberă
La 9 noiembrie 2009 se împlinesc 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului, simbolul unei jumătăţi de secol de Război Rece...
Mai multe detalii găsiţi în prima pagină a publicaţiei.

INTERVIU

E.S. SERGIU CELAC - Ambasador, Senior Advisor în cadrul Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Fost ministru de externe al României
Politica de multilingvism se află în slujba cetăţenilor europeni

În cadrul Uniunii Europene se vorbeşte tot mai mult despre necesitatea întăririi cooperării la Marea Neagră, existând însă critici referitoare la suprapuneri de iniţiative sau la lipsa unor rezultate concrete. În viziunea dumneavoastră, care ar fi principalele provocări cu care se confruntă în prezent cooperarea în zona Mării Negre?
Obstacolele în calea unei mai ample dezvoltări a colaborării multilaterale pe plan regional sunt, în primul rând, de natură politică ... Continuare în pagina 2


ACTUALITATE

Agenda IER: noiembrie 2009
Conferinţă IER – ISPRI: Republica Moldova între vecinătatea eternă şi integrarea europeană - 16 noiembrie
Conferinţă IER – Reprezentanţa Comisiei Europene în România: Depăşirea crizei economice şi financiare. Valorificarea oportunităţii de a reforma economia mondială - 19 - 20 noiembrie   

Pentru a consulta întreaga agendă IER consultaţi pagina 3.


Analiza nevoilor de formare în domeniul afacerilor europene la nivelul adminstraţiei publice
În luna octombrie anul curent, Serviciul de Formare în Afaceri Europene al Institutului European din România a demarat proiectul unei analize a nevoilor de formare în domeniul afacerilor europene la nivelul administraţiei publice din România. Analiza nevoilor de formare este unul din principalele instrumente cu ajutorul cărora IER îşi fundamentează planul activităţilor de formare pe termen scurt şi mediu. ... Continuare în pagina 3

ANALIZĂ/ OPINIE

Multilingvism şi cyberspaţiu
„Diversitatea lingvistică este patrimoniul nostru viu cel mai universal” a fost deviza simpozionului internaţional despre multilingvism şi prezenţa limbilor în cyberspaţiu (29 şi 30 septembrie 2009) de la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, organizat de Linguamón – Casa Limbilor, director Antoni Mir şi Maaya – reţeaua mondială pentru diversitate lingvistică, preşedinte Adama Samassekou. ... Continuare în pagina 4

EVENIMENT

Regiunea Mării Negre: punte între o Europă extinsă şi noua sa vecinătate

Uniunea Europeană şi Rusia: calea către parteneriat

Pentru versiunea completa a articolelor, consultaţi pagina 5.

PROMO

Working Paper no. 23
POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE – NOI INIŢIATIVE. CONTRIBUŢII ALE ROMÂNIEI

Pentru mai multe detalii despre această publicaţie, consultaţi pagina Promo.

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Barbu
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Iulia Serafimescu
Grafica: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa
Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2009