Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 7 - iulie 2009 pdf

INTERVIU

DUMITRU MIRON Prorector Academia de Studii Economice din Bucureşti, Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al IER
Trebuie să lăsăm în urmă logica aderării şi să o asumăm pe cea de cursă lungă, a integrării

Ce provocări aduce contextul actual pentru integrarea economică europeană? Consideraţi că acestea modifică priorităţile României?
Priorităţile generale ale preşedinţiei suedeze pot fi sintetizate după cum urmează:
Deşi Uniunea Europeană este un actor de referinţă al procesului de guvernanţă globală, gestionarea unui ambiţios proces de redefinire a arhitecturilor de tip interguvernamental nu se poate sustrage evoluţiilor internaţionale ci, dimpotrivă, se poate consacra în postura de „laborator de experimentare” a răspunsurilor proactive la schimbările de paradigmă.

Pentru textul complet al interviului accesaţi publicaţia în format pdf.

ACTUALITATE

Agenda IER: iulie – septembrie 2009
Conferinţă IER: seria România – Franţa: împreună în Europa                                                      10 septembrie
Curs IER:
Implementarea politicilor de mediu ale UE de către administraţia locală
                          21 – 25 septembrie

Seminar IER – EIPA pe tema negocierilor europene
În perioada 12 – 13 octombrie IER organizează cel de-al doilea proiect în colaborare cu Institutul European de Administraţie Publică (EIPA), Antena Luxemburg. Dacă prima sesiune de formare (14 – 15 mai), pregătită de EIPA pentru participanţii recrutaţi de IER, a fost dedicată procedurii de încălcare a dreptului comunitar, în luna octombrie se dezvoltă un program dedicat negocierilor europene, accentul fiind pus pe reprezentarea şi negocierile din cadrul Consiliului UE.

Mai multe detalii veţi găsi în pagina 2.

ANALIZĂ/ OPINIE

Mioritica Agendă Lisabona
În martie 2000 şefii de stat şi de guverne ai spaţiului comunitar au căzut de acord să transforme UE în „cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere până în 2010”. Îngrijorările legitime vizând atingerea ambiţioaselor ţinte, alimentate în timp şi de avertismentele rapoartelor Kok şi Sapir, s-au materializat în revizuirea strategiei şi obiectivelor. Insuficient de sever însă.

T
extul integral este disponibil în pagina 3.

RECENZIE

Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene
Salutăm apariţia acestei lucrări utile pentru cei ce studiază realitatea complexă a UE, cu atât mai mult cu cât ea completează o serie de instrumente de lucru puse la dispoziţia publicului de către IER prin DCT, cum sunt Ghidul stilistic şi baza de date terminologice accesibilă liber pe adresa www.ier.ro.

Pentru versiunea completa a articolului, consultaţi pagina 4.

--------------------------------------------------------------------------------
 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Barbu
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Iulia Serafimescu
Grafica: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Licuţa, Mihaela Papa, Diana Popa

Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2009

"