Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 5 - mai 2009 pdf

INTERVIU

E.S. PETR DOKLÁDAL, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Cehe în România
Priorităţile preşedinţiei cehe – economie, energie electrică, Europa în lume – au fost alese foarte corect
Principalele priorităţi ale preşedinţiei cehe au fost rezumate în formula celor „3 E”: economie, energie şi relaţii externe („Economy, Energy and External Relations”). Cum apreciaţi îndeplinirea acestora acum când perioada preşedinţiei cehe se apropie de final?
Evoluţia evenimentelor din Europa şi din lume în ultimele luni a arătat că preşedinţia cehă a Consiliului Uniunii
Europene are loc într-o perioadă deosebit de complicată şi că aceasta trebuie să facă faţă din mers unei întregi serii de provocări. În această privinţă, sunt totuşi convins că priorităţile preşedinţiei cehe – economie, energie electrică, Europa în lume – au fost alese foarte corect.
Pentru textul complet al interviului accesaţi publicaţia în format pdf.

 ACTUALITATE

Agenda IER: iunie– iulie 2009
Curs IER: Justiţie şi afaceri interne                                                                                                1 – 2 iunie
Curs IER – CEES – ENA:
Seminar de pregătire pentru concursul de angajare în instituţiile europene
  9 – 11 iunie
Conferinţă IER:
Extinderile Uniunii Europene. Bilanţ şi perspective                                                       
19 iunie
Dezbatere IER:
Flexicuritatea şi dialogul social în România    
                                                             29 iunie
Conferinţă IER:
Seria România – Franţa: împreună în Europa                                                               
1 iulie
Curs IER:
Sistemul normativ al Uniunii Europene                                                                             
2 – 3 iulie
Curs IER:
Implementarea politicilor de mediu ale UE de către administraţia locală                            6 – 10 iulie

 

Formare în domeniul protecţiei mediului
Î
n perioada 25 – 29 mai IER a organizat proiectul-pilot al celui mai nou program de formare specializat –
Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală. Programul a fost realizat pe baza unei analize de nevoi de formare realizate de IER în perioada noiembrie 2008 – februarie 2009.

 

RJEA, vol. 9, nr. 2
E-guvernare, e-incluziune, evaluare, guvernare globală, EUtopia, imigrare vs. integrare sunt cuvintele cheie pe
care le regăsiţi în numărul din iunie 2009 al RJEA. Pentru informaţii despre cum puteţi achiziţiona revista în format tipărit accesaţi www.ier.ro/rjea, secţiunea Contact sau scrieţi la sales-rjea@ier.ro.

Mai multe detalii veţi găsi în pagina 4.

ANALIZĂ/ OPINIE

 

Parteneriatul Estic – o nouă iniţiativă a Uniunii Europene
Extinderea Uniunii Europene spre Centrul şi Estul Europei a adus în atenţie necesitatea remodelării politicii sale
externe faţă de noua vecinătate. Pe lângă oportunităţi, noua frontieră estică a Uniunii a adus cu sine noi provocări determinate de nevoia de a avea şi de a menţine permanent un climat stabil şi de securitate în zonă, de exigenţele privind asigurarea unui management eficient la frontiere, care să evite, înacelaşi timp, crearea unor noi linii de demarcaţie în Europa. Politica Europeană de Vecinătate (PEV), lansată oficial în mai 2004, a apărut tocmai ca expresie a acestei necesităţi, ca rezultat al procesului de repoziţionare a graniţelor Uniunii Europene spre Est şi a nevoii de adaptare a mecanismelor de lucru cu statele aflate acum în imediata vecinătate a Uniunii. Textul integral este disponibil în paginile 2 şi 3.

EVENIMENT

Teoria, practica şi didactica traducerii specializate
Multilingvismul, politică europeană şi internaţională, a fost abordat în cadrul colocviului de la Universitatea
din Craiova (28 – 29 mai a.c.) din perspectiva pregătirii pentru profesia de traducător de texte specializate.Etapele formării traducătorilor, dificultăţile traducerii, împrumuturile neologice, paremiologia, standardizarea terminologiei, limbajul oficial comunitar sau alte aspecte esenţiale legate de înţelegerea textului din limba-sursă au constituit temele comunicărilor, susţinute de cadre didactice de la universităţi din Craiova, Timişoara sau Bucureşti, ca şi de oaspeţi de la universităţi din Franţa, Finlanda sau Spania.

Parteneriat IER – EIPA în domeniul formării
Parteneriatele externe ale IER în domeniul formării profesionale continuă prin colaborarea cu European Institute
of Public Administration (EIPA), cu sediul central la Maastricht. Printre partenerii internaţionali cu care IER a colaborat deja în domeniul educaţiei adulţilor se numără: Centre des études européennes de Strasbourg (CEES) – Ecole nationale d’aministration (ENA), Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez din Bucureşti, care au susţinut IER în organizarea seminariilor de pregătire pentru concursurile de angajare în instituţiile europene, proiect ce se înscrie în Planul de formare a funcţionarilor europeni, propus şi finanţat de Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF).

Studii IER de strategie şi politici – SPOS 2008 şi SPOS 2009
Institutul European din România (IER) a lansat pe 9 mai 2009 o nouă serie de studii de strategie şi politici, SPOS
2008. Lansarea a fost organizată într-un cadru festiv, de Ziua Europei, la Biblioteca Centrală Universitară dinBucureşti. Evenimentul s-a bucurat de prezentadomnului Leonard Orban, Comisar European pentru Multilingvism,a domnului Andrei Popescu, Subsecretar de stat, Departamentul pentru Afaceri Europene, a domnului Niculae Idu, Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti şi a domnului Florin Pogonaru, Preşedintele Consiliului de Administraţie al IER şi a fost moderat de doamna Gabriela Drăgan, director general al IER.

Pentru versiunea completa a articolelor, consultaţi paginile 4, 5 şi 6.


 *Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Barbu
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Iulia Serafimescu
Grafica: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Iordănoiu, Mihaela Papa, Diana Popa

Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2009


 

"