Newsletter IER Newsletter IER
     
 
  Institutul European din România Romanian Journal of European Affairs  

Newsletter nr. 3 - martie 2009 pdf

INTERVIU

VASILE PUŞCAŞ - Ministru, Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), Guvernul României - Accesarea de fonduri europene: nu ne trebuie decât voinţă politică şi interes manifest pentru a sprijini autorităţile locale
Ce acţiuni credeţi că s-ar putea realiza pe plan naţional şi regional pentru a simplifica birocraţia şi a întări comunicarea în domeniul fondurilor structurale?
Din punct de vedere instituţional, pentru accesarea fondurilor europene, România a construit şi operaţionalizat instituţii şi mecanisme care respectă în totalitate cerinţele în managementul fondurilor, ca oricare alt stat membru. Aceste instituţii, precum și sistemele lor de management au fost auditate şi acreditate de instituţii europene. În opinia mea, aceste mecanisme ar trebui să fie suficiente pentru orice stat membru, pentru ca acele condiţii care ţin de instituţii să asigure absorbţia fondurilor europene. Pentru textul complet al interviului
accesaţi aici.

ACTUALITATE

RJEA la aniversare…
Astăzi împlinim 30 … nu de ani, ci de numere. Având o apariţie constantă din luna decembrie 2001, Romanian Journal of European Affairs (RJEA), revista trimestrială a IER are obiectivul de a atrage contribuţii ştiinţifice ale unor autori români şi străini în scopul construirii unui cadru propice analizei subiectelor de maxim interes aflate pe agenda europeană. Continuare

INTERVIU

FLORIN BONCIU - Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al IER, formator în cadrul Programului IER de Formare generală în afaceri europene - Criza economică cere soluţii inovative la nivel de persoană, firmă, colectivitate sau naţiune
În cadrul Consiliului European de primăvară s-a conturat o perspectivă franco-germană care a susţinut imperativul reglementării pieţelor financiare şi micşorarea valorii stimulentelor fiscale acordate în continuare, precum şi o perspectivă britanică opusă, apropiată unei viziuni americane. Cât de benefică este această dihotomie în contextul unui plan european anticriză?
Încă de la începutul procesului de integrare europeană a existat o anumită diversitate a situaţiilor ce caracterizau statele membre; după extinderile din 2004 şi 2007 această diversitate a crescut substanţial şi, odată cu ea, şi diversitatea de probleme şi, implicit, de soluţii adecvate unora sau altora dintre statele membre. În acest context, este de aşteptat ca soluţiile unanim agreate să constituie o rară excepţie, şi nu o regulă. Pentru textul complet al interviului
accesaţi aici.

ACTUALITATE

Agenda IER: aprilie - mai 2009

Formare în afaceri europene
Seminar de pregătire pentru concursurile de angajare în instituţiile europene                                                                                   4 – 6 mai
(colaborare cu Centrul de Studii Europene de la Strasbourg)
Procedura de încălcare a dreptului comunitar cf. Art 226 TCE -  Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie       14 – 15 mai
(parteneriat cu Institutul European de Administraţie Publică, Antena Luxembourg)

IER: Contribuţii la fundamentarea politicilor României
O nouă serie de studii: SPOS – 2008
Fundamentarea ştiinţifică a strategiilor şi a politicilor României, de la elaborare la implementare şi evaluare, joacă un rol a cărui importanţă în procesul de integrare europeană este sporită de cerinţa de recuperare a decalajelor socio-economice ce ne despart de celelalte state membre. Continuare

CURS IER – EIPA: 14-15 mai, Bucureşti
Procedura de încălcarea dreptului comunitar
Institutul European din România lansează colaborarea cu European Institute of Public Administration (EIPA) prin organizarea în parteneriat a cursului cu tema Procedura de încălcare a dreptului comunitar cf. Art 226 TCE - Analiza procedurii şi studii de caz ale Curţii Europene de Justiţie. Continuare

ANALIZĂ/OPINIE

Calm după furtună
La începutul acestui an, relaţiile externe ale României au fost marcate de tensionarea dialogului cu Italia. O serie de infracţiuni grave comise de conaţionali stabiliţi în peninsulă a fost cap de afiş pentru mass-media italiană, fapt care poate fi identificat drept una din cauzele inflamării spiritelor xenofobe. În România, reacţiile au fost foarte puternice, mai ales din perspectiva considerării tuturor românilor din Italia drept infractori. Continuare

EVENIMENT

Cât de eficientă este comunicarea privind fondurile structurale?
Aceasta este una dintre întrebările tot mai prezente pe agenda dezbaterilor publice din România, indiferent dacă este formulată de beneficiarii sau potenţialii beneficiari ai fondurilor structurale, de autorităţile publice, de consultanţii pentru dezvoltare, de reprezentanţii mass-mediei, ai ONG-urilor şi ai institutelor de cercetare sau de cetăţenii care asistă, mai mult sau mai puţin pasiv, la epopeea accesării banilor europeni. Continuare


*Textele publicate în acest Newsletter exprimă opinia autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a Institutului European din România.

ISSN 2065 - 457X

Pentru a primi viitoarele numere ale Newsletter-ului Institutului European din România, vă puteţi abona accesând următorul link: www.ier.ro 

Redactor-şef: Mădălina Paula Barbu
Redactori: Alina Arhire, Mariana Bara, Iulia Serafimescu
Grafica: Monica Dumitrescu
Versiunea în limba engleză: Loredana Iordănoiu, Mihaela Papa, Diana Popa

Institutul European din România
Bld. Regina Elisabeta nr. 7-9, RO – 030016, Bucuresti, România
Tel: (+4021) 314 26 96/ 133 / Fax: (+4021) 314 26 66
Contact: 
newsletter@ier.ro
 

© Institutul European din România, 2009