Traducerea acquis-ului comunitar din domeniul concurenţei

3 - 4 octombrie 2002 - Institutul European din România si Biroul TAIEX al Comisiei Europene au organizat seminarul "Traducerea acquis-ului comunitar din domeniul concurenţei". Au participat reprezentanţi ai tuturor unităţilor de coordonare a traducerilor din statele candidate, precum si reprezentanţi ai instituţiilor comunitare.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus