L'avenir de la construction européenne: les approches communes franco-roumaines

21 mai 2002 - Institutul European din România a organizat, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, conferinţa "L'avenir de la construction européenne: les approches communes franco-roumaines". Au prezentat viziunile franceză şi română asupra viitorului construcţiei europene domnul Jean Nestor, Secretar General al Asociaţiei "Notre Europe" şi raportor al Grupului "Braibant" pentru conferinţa privind viitorul Europei, împreună cu domnul Ion Jinga, Directorul General pentru Uniunea Europeană din Ministerul Afacerilor Externe. Cuvântul de deschidere a aparţinut domnului Nicolae Idu, Directorul General al Institutului European din România. Expunerile au fost urmate de o sesiune de întrebari şi răspunsuri. Limbile de lucru au fost franceza şi româna.

Transcrierea textului discursului domnului Jean Nestor poate fi descărcată în format pdf aici.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus