Dezbatere: “REGIONALIZAREA – încotro? Între performanţa administrativă şi teritorii funcţionale”, 25 iunie 2013

Universitatea din Craiova, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative şi Institutul European din România au organizat în data de 25 iunie 2013 dezbaterea cu tema "REGIONALIZAREA - încotro? Între performanţa administrativă şi teritorii funcţionale".

La eveniment au participat reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului academic şi de cercetare, ai societăţii civile, studenţi, mass-media etc.

Evenimentul, organizat cu sprijinul Institutului European din România (IER) și al Institutului pentru Politici de Dezvoltare (IPD),  a avut loc la Bucureşti, în sala de conferinţe a IER (Bdul Regina Elisabeta nr.7-9, et.IV), incepand cu ora 9,30.

Dezbaterea panel este parte integrantă a proiectului „Universitatea - pol de inovare și dezvoltare", număr contract POSDRU/86/1.2/S/64238, co-finanțat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Universitatea din Craiova (DIRI/FDSA) în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea din București și Consorțiul Universitar Oulu, Finlanda.

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus