Dezbatere: „Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010 – 2014 ”, 16 mai 2013

16 mai 2013 - Institutul European din România a organizat o dezbatere cu tema Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010 - 2014".

La eveniment au fost invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai Parlamentului României şi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Vor participa, de asemenea, reprezentanţi ai beneficiarilor instituţionali, ai mediului academic, de afaceri, diplomatic şi de cercetare de specialitate şi experţi independenţi. Dezbaterea a fost moderată de doamna Gabriela Drăgan, Director general al Institutului European din România şi de domnul Florin Bonciu, prorector, Universitatea Româno-Americană.

Punctul de plecare al discuţiilor l-a reprezintă rezultatul cercetărilor întreprinse în cadrul studiului privind Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010 - 2014, din punct de vedere al relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale UE". Coordonatorul studiului, domnul Cornel Albu, director adjunct, Institutul de Economie Mondială a susţinut o prezentare amplă pe marginea cercetării desfăşurate.

Sinteza evenimentului

Studiul în variantă electronică poate fi accesat pe pagina web a IER, la adresa http://www.ier.ro/index.php/site/page/studii_de_strategie_si_politici

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus