Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi pentru realizarea studiului

„Marja de negociere a României în implementarea acordurilor cu FMI şi a angajamentelor asumate prin programele de asistenţă financiară cu UE şi BM (2009-2013). Lecţii pentru viitor"

Institutul European din România şi Fundaţia Friedrich Ebert România lansează anunţul pentru realizarea unui nou studiu, intitulat „Marja de negociere a României în implementarea acordurilor cu FMI şi a angajamentelor asumate prin programele de asistenţă financiară cu UE şi BM (2009-2013). Lecţii pentru viitor".

Activitatea de cercetare se va derula în perioada iunie - septembrie 2013.

Termenii de referință sunt disponibili aici.

Apel formal la candidaturi

Cei interesaţi să participe la elaborarea temelor de cercetare incluse în proiect sunt invitaţi să transmită către FES şi IER, la adresa studii@ier.ro, până cel târziu vineri 31 mai a.c., un dosar de candidatură individual constituit din următoarele documente:

1.    Formular de înscriere (disponibil aici).
2.    Curriculum Vitae în format european (template disponibil la adresa http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
3.    Propunere de cercetare, care să includă:

  • Pagină de titlu care să conţină denumirea temei de cercetare pentru care este depusă candidatura, numele candidatului şi data elaborării documentului;
  • Scurtă descriere a proiectului de cercetare (aprox. 1 500 de cuvinte) din care să reiasă maniera în care candidatul intenţionează să trateze tema, structura avută în vedere pentru lucrare, precum şi o scurtă trecere în revistă a literaturii de specialitate în domeniu.

Selecţia candidaţilor

Selecţia are la bază evaluarea dosarului de candidatură de către o comisie constituită în acest scop. Membrii comisiei pot invita candidaţii să furnizeze informaţii suplimentare relevante şi să se prezinte pentru un dialog în vederea edificării comisiei şi formării echipei.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

Criterii generale:

  • Studii superioare în domenii relevante pentru tema de cercetare abordată;
  • Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, corespunzător activităţilor universitare, de cercetare sau de consultanţă;
  • Disponibilitatea de a lucra la realizarea studiului în perioada iunie - septembrie 2013;
  • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
  • Abilităţi de utilizare a echipamentelor TIC.

Criterii specifice:

  • Experienţă de cercetare şi/sau profesională în domeniul relevant pentru studiul în cauză (articole, lucrări ştiinţifice relevante);
  • Participare în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, pe domenii relevante studiului ales.

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus