Apel pentru selecţie de lucrări - Conferinţa Internaţională - “Challenges of Transition: the Post-communist Experience(s)”

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti are plăcerea să vă invite la prima ediţie a conferinţei internaţionale - “Challenges of Transition: the Post-communist Experience(s)”.  Evenimentul va avea loc în data de 24 - 25 mai 2013. la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice din strada Spiru Haret, nr. 8.

Conferinţa se adresează doctoranzilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice universitare specializate în ştiinţe politice şi sociale (istorie, drept, sociologie, filosofie şi economie) preocupate de sfidările tranziţiei în ţările postcomuniste. Propunerile de lucrări trebuie să fie transmise până la data de 10 martie 2013.

Toţi participanţii vor primi un Certificat de participare, eliberat de către Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti şi, ulterior, în urma evaluării Comitetului Ştiinţific, cele mai bune lucrări vor fi publicate într-un volum colectiv.

Pentru mai multe detalii a se vedea documentul ataşat

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus