Lansarea de broşuri din seria Ghidul Politicilor Uniunii Europene

Institutul European din România (IER) a lansat  în data de 6 decembrie 2012broşurile din seria Ghidul Politicilor Uniunii Europene, în Sala de conferinţe a IER.

La finele anului 2010 IER a lansat programul pilot de cercetare „Ghidul politicilor Uniunii Europene", dedicat politicilor europene. Proiectul a avut ca obiectiv realizarea unor lucrări şi materiale de informare în domeniul afacerilor europene, documente, redactate de studenţi, pentru studenţi, care să ofere părţilor interesate informaţii fundamentale şi corecte, într-un limbaj accesibil.

Au fost lansate cu acest prilej patru broşuri care urmăresc furnizarea unor elemente fundamentale despre politicile europene în domenii cheie precum cooperare pentru dezvoltare (Politica de cooperare pentru dezvoltare şi politica de ajutor umanitar a UE), respectiv furnizarea principalelor informaţii referitoare la politicile în domeniul economic (Politica monetară şi Politica Comercială Comună), precum şi furnizarea unor perspective pe termen lung pentru politica de mediu prin analiza stării de fapt de la nivel european (Politica de mediu).

Lucrările sunt disponibile online pe site-ul IER: http://www.ier.ro/index.php/site/page/alte_publicatii.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus