Anunt privind rezultatele selectiilor dosarelor de concurs

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru postul de expert debutant – Serviciul Cercetare si Formare in Afaceri Europene/Biroul Formare

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru postul de expert debutant – Serviciul Comunicare si Marketing/ Compartimentul Marketing si Promovare

Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 Proba scrisă va avea loc în data de 10.12.2012, ora 10.00;

  • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
  • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
  • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
  • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
  • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

 

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus