Apel deschis pentru editori: Jurnalul European de Cercetare Dezvoltare (JECD)

Institutul European din România, membru al Comitetului Executiv al EADI - Asociaţia europeană pentru cercetare şi formare în materie de dezvoltare (European Association of Development Research and Training Institutes, http://www.eadi.org/), îşi propune să contribuie la dezvoltarea platformei europene de dezbateri în domeniul cercetării şi dezvoltării. În acest sens, vă aducem la cunoştinţă următorul anunţ:

Apel deschis pentru editori: Jurnalul European de Cercetare Dezvoltare (JECD)

Jurnalul European de Cercetare Dezvoltare este o revista multi - disciplinară, care urmăreşte să extindă înţelegerea proceselor care favorizează sau împiedică dezvoltarea umană, din punct de vedere politic, economic, sociologic sau antropologic.

JECD este o publicaţie a  EADI. Toate articole de cercetare din acest jurnal sunt supuse unei revizuiri riguroase, bazată pe verificarea iniţială editorială şi revizuirea de către cel puţin doi revizori anonimi. Revista este gestionată în mod profesionist de către o echipa formată din redactori, ce provin din comunitatea academică şi comunitatea de practică, pentru perioade fixe de timp şi un administrator de jurnal.

JECD este un jurnal indexat SSCI. Toată activitatea este gestionată on-line.

JECD este interesat de aplicaţii şi exprimarea interesului pentru postul vacant, în următoarea echipă editorială:

Editor asociat cu specializare în Sociologie / Antropologie

Avem un post vacant pentru un editor asociat, cu expertiză academică în studii de dezvoltare, dar cu specializare în sociologie / antropologie şi pregătire în cercetarea calitativă. Candidatul trebuie să fie un cercetător academic, cu un istoric solid al publicaţilor în reviste academice din domeniul studiilor de dezvoltare. Sunt de preferat redactori bilingvi, care pot gestiona, de asemenea, lucrări trimise spre publicare în limba franceză. Candidaţii trebuie să fie dispuşi să acorde până la o jumătate de zi pe săptămână pentru gestionarea lucrărilor trimise spre publicare şi să fie bine organizaţi, cu o reţea bună de contacte de care să depindă în revizuirea articolelor. Această poziţie nu este remunerată, dar JECD pune la dispoziţie fonduri care permit editorilor să participe la conferinţe academice importante unde trebuie să promoveze JECD. Editorii asociaţi raportează editorului şef. Perioada de probă va fi iniţial de un an, cu posibilitatea extinderii, de comun acord, pentru încă doi ani. Capacitatea de a revizui şi de a gestiona documentele în limba franceză va fi un bonus.

Procesul de aplicare

Aplicaţiile de exprimare a interesului trebuie să fie adresate către Maja Bucar, Şeful sub-comitetului de publicaţii al JECD şi Narula Rajneesh, redactor-şef. Următoarele documente trebuie să fie trimise prin email  la adresa barbara.coghlan@graduateinstitute.ch şi să includă următoarele informaţii:

1. Un CV academic complet;

2. O scrisoare din partea şefului departamentului în care îşi exprimă sprijinul în vederea aplicării, indicând că, în principiu, este dispus să sprijine participarea activă a candidaţilor la revistă pentru o perioadă de
3 ani. Candidaţii pentru postul de editor de recenzie de carte ar trebui să aibă acordul explicit al angajatorilor lor în care se menţionează faptul că sunt dispuşi să suporte costurile generale asociate cu primirea şi trimiterea de cărţi spre revizie.

3. O scrisoare de intenţie din partea candidatului în care îşi explică motivaţia aplicării.

Mai multe informaţii şi clarificări pot fi solicitate de la Rajneesh Narula, editor şef, la adresa r.narula@henley.reading.ac.uk

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus