Comisia Europeană a lansat în 9 mai 2012 o consultare publică ce se adresează tuturor cetăţenilor şi organizaţiilor din UE

Comisia Europeană a lansat în 9 mai 2012 o consultare publică ce se adresează tuturor cetăţenilor şi organizaţiilor din UE cu scopul de a întocmi în 2013 un Raport privind cetăţenia Uniunii Europene „Cetăţenii UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră” (http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch).

În 2010, Comisia Europeană a publicat un raport privind cetăţenia Uniunii menit să-i informeze pe cetăţeni cu privire la drepturile pe care le deţin. Au fost identificate principalele obstacole care îi împiedică pe europeni să-şi exercite pe deplin drepturile, precum şi 25 de acţiuni prin care aceste obstacole să fie înlăturate.

În 2013, cu ocazia împlinii a 20 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, Comisia Europeană şi-a propus să consolideze şi mai mult Citizens' Agenda („Proiectul pentru cetăţeni”) şi să ia măsurile necesare pentru a permite tuturor europenilor să beneficieze pe deplin de drepturile de cetăţean european. În acest sens, Comisia va prezenta în 2013 un nou raport privind cetăţenia Uniunii, care va conţine măsuri suplimentare pentru soluţionarea aspectelor semnalate de cetăţenii europeni. În plus, Comisia a propus ca 2013 să fie desemnat Anul european al cetăţenilor şi intenţionează să lanseze, în acest context, iniţiative care să plaseze cetăţeanul în centrul acţiunilor sale.
 
Contribuţia dumneavoastră la raportul din 2013 privind cetăţenia UE are o importanţă primordială. Comisia Europeană doreşte să afle ce viziune aveţi asupra aspectelor care vă preocupă.
 
Răspunsuri la chestionar şi sugestii pot fi trimise în perioada 9 mai - 9 septembrie 2012. Comisia va face o analiză a tuturor răspunsurilor (care vor rămâne anonime) și o va publica on-line.
 
Chestionarul este disponibil pe pagina http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch și poate fi completat și în limba română. De asemenea, puteţi să trimiteţi prin e-mail contribuţia dumneavoastră cu privire la orice aspect pe care îl consideraţi relevant pentru cetăţenia Uniunii, la adresa: JUST-EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.eu. (Menţionaţi numele, cetăţenia şi, dacă este cazul, numele organizaţiei pe care o reprezentaţi şi funcţia pe care o deţineţi în cadrul acesteia.)
 
Întrebări despre această consultare pot fi adresate la e-mail JUST-EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.euComisia Europeană a lansat în 9 mai 2012 o consultare publică ce se adresează tuturor cetăţenilor şi organizaţiilor din UE cu scopul de a întocmi în 2013 un Raport privind cetăţenia Uniunii Europene „Cetăţenii UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră” (ttp://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch).
 
În 2010, Comisia Europeană a publicat un raport privind cetăţenia Uniunii menit să-i informeze pe cetăţeni cu privire la drepturile pe care le deţin. Au fost identificate principalele obstacole care îi împiedică pe europeni să-şi exercite pe deplin drepturile, precum şi 25 de acţiuni prin care aceste obstacole să fie înlăturate.
 
În 2013, cu ocazia împlinii a 20 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, Comisia Europeană şi-a propus să consolideze şi mai mult Citizens' Agenda („Proiectul pentru cetăţeni”) şi să ia măsurile necesare pentru a permite tuturor europenilor să beneficieze pe deplin de drepturile de cetăţean european. În acest sens, Comisia va prezenta în 2013 un nou raport privind cetăţenia Uniunii, care va conţine măsuri suplimentare pentru soluţionarea aspectelor semnalate de cetăţenii europeni. În plus, Comisia a propus ca 2013 să fie desemnat Anul european al cetăţenilor şi intenţionează să lanseze, în acest context, iniţiative care să plaseze cetăţeanul în centrul acţiunilor sale.
 
Contribuţia dumneavoastră la raportul din 2013 privind cetăţenia UE are o importanţă primordială. Comisia Europeană doreşte să afle ce viziune aveţi asupra aspectelor care vă preocupă.
 
Răspunsuri la chestionar şi sugestii pot fi trimise în perioada 9 mai - 9 septembrie 2012. Comisia va face o analiză a tuturor răspunsurilor (care vor rămâne anonime) și o va publica on-line.
 
Chestionarul este disponibil pe pagina http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch și poate fi completat și în limba română. De asemenea, puteţi să trimiteţi prin e-mail contribuţia dumneavoastră cu privire la orice aspect pe care îl consideraţi relevant pentru cetăţenia Uniunii, la adresa: JUST-EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.eu. (Menţionaţi numele, cetăţenia şi, dacă este cazul, numele organizaţiei pe care o reprezentaţi şi funcţia pe care o deţineţi în cadrul acesteia.)
 
Întrebări despre această consultare pot fi adresate la e-mail JUST-EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.eu

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus