Anunţ privind desemnarea echipelor selectate pentru realizarea studiilor de strategie şi politici (SPOS) 2012

Procesul de selecţie a candidaturilor pentru proiectul de cercetare Studii de Strategie şi Politici (SPOS) 2012 s-a încheiat, pe baza evaluării dosarelor de candidatură depuse şi a Termenilor de Referinţă furnizaţi de beneficiarii instituţionali.

Au fost depuse 84 de candidaturi. În evaluarea dosarelor de candidatură, în cazul fiecărei teme de cercetare s-au avut în vedere îndeplinirea criteriilor generale şi a celor specifice, menţionate în anunţul de selecţie al proiectului SPOS 2012, precum şi necesitatea asigurării coeziunii între membrii echipelor de cercetare.

Pornind de la aceste criterii precum şi de la analiza elementelor furnizate în dosarele de candidatură, au fost selectate echipele care vor realiza studiile de strategie şi politici (SPOS) 2012, după cum urmează:

Tema 1 - Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic actual din România

v     Bogdan Suditu, lector univ. dr., Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie (coordonatorul echipei de cercetare);

v     Daniel Vârdol, director adjunct, Institutul Naţional de Statistică;

v     Gabriela Prelipcean, prof. univ. dr., Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică;

v     Oana Stângaciu, asistent univ. dr., Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice.

Tema 2 - Coordonarea afacerilor europene la nivel naţional. Mecanisme de colaborare între Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene. Studiu comparativ în statele membre UE

v     Iordan Bărbulescu, prof. univ. dr., Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (coordonatorul echipei de cercetare);

v     Oana-Andreea Ion, lector, Universitatea „Nicolae Titulescu" din Bucureşti;

v     Nicolae Toderaş, coordonator, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Centrul de documentare europeană.

Tema 3 - Analiza contribuţiei noii taxe pe tranzacţii financiare (TTF) la sprijinirea creşterii economice sustenabile preconizate de Strategia Europa 2020

v     Bogdan Moinescu, conf. univ. dr., Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanţe (coordonatorul echipei de cercetare);

v     Bogdan Dumitrescu, asistent universitar, Academia de Studii Economice, Facultatea de Monedă;

v     Iustina Alina Boitan, asistent universitar, Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanţe.

Tema 4 - Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, din punct de vedere al relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale UE

v     Cornel Albu, cercetător principal gr. I, Institutul de Economie Mondială (coordonatorul echipei de cercetare);

v     Iulia Monica Oehler - Şincai, cercetător, Centrul de studii europene, Institutul de Economie Mondială;

v     Adriana Giurgiu, conf. univ. dr., Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

v     Costin Lianu, cadru didactic, Universitatea „Spiru Haret", Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internaţionale.

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus