Call for papers Romanian Journal of European Affairs 2012

Call for papers Romanian Journal of European Affairs 2012

Institutul European din România are plăcerea de a invita autorii interesaţi de problematica afacerilor europene să transmită articole spre evaluare în vederea publicării în revista Romanian Journal of European Affairs (RJEA), revistă indexată BDI.

Romanian Journal of European Affairs (RJEA) este o publicaţie trimestrială editată de Institutul European din România. Aria de interes a RJEA variază de la analiza problematicii de actualitate din Uniunea Europeană (construcţia instituţională, aspecte economice şi financiare, piaţa internă, energie, migraţie, securitate, politica de vecinătate etc.) la identificarea efectelor procesului de integrare europeană asupra noilor state membre (concentrându-se îndeosebi asupra României) şi la investigarea relaţiilor Uniunii Europene cu alţi actori globali.

Recunoaşterea rolului revistei în domeniul studiilor europene a fost confirmată şi prin acceptarea sa într-o serie de baze de date ştiinţifice internaţionale precum: ProQuest, EBSCO, SCOPUS, Index Copernicus, DOAJ, HeinOnline, Cabell’s Directory, ICAAP - International Consortium for the Advancement of Academic Publications, Gesis, Open J-Gate ş.a.

Îndrumar pentru autori  

Articolele, în limba engleză sau franceză, trebuie să aibă între 4 000 şi 8 000 de cuvinte şi să fie însoţite de un rezumat de maxim 200 de cuvinte în limba engleză, o scurtă notă autobiografică din partea autorilor, cuvinte cheie şi clasificarea JEL (dacă este cazul).  În RJEA pot fi publicate şi recenzii (maxim 2 000 cuvinte) ale unor cărţi de specialitate. 

Articolele vor fi prezentate în format Microsoft Office Word, Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri, şi vor fi trimise pe adresa rjea@ier.ro cu specificaţia "Pentru RJEA". Se recomandă utilizarea sistemului de citare Oxford.

Autorii sunt invitaţi să trimită contribuţii înainte de 10 aprilie, 10 iulie şi respectiv 10 octombrie.

Furnizarea unui articol spre evaluare şi publicare în RJEA implică acceptul autorului pentru politica de copyright a Romanian Journal of European Affairs. Formularul este diponibil online: http://www.ier.ro/documente/rjea_pdf/copyright_agreement_for_RJEA_articles.pdf 

Selecţia articolelor

Fiecare articol propus spre publicare trece printr-o procedură elaborată de selecţie înainte de a fi acceptat. Articolele supuse analizei sunt anonime pentru recenzori. Cel puţin doi recenzori studiază şi evaluează articolele şi întocmesc o fişă de evaluare care stă la baza acceptării spre publicare.

În cadrul procedurii de evaluare se iau în considerare o serie de factori, atât de natură calitativă, cât şi de natură cantitativă. Principalele criterii de selecţie sunt: excelenţa ştiinţifică, originalitatea, actualitatea, interesul potenţial pentru publicul revistei.

Colectivul redacţional îşi rezervă dreptul de a solicita modificări, atât de formă cât şi de fond, de a lua decizia asupra publicării articolelor în cadrul revistei, de a edita articolele selectate, sau chiar de a elimina anumite porţiuni, respectând spiritul originalului.

Pentru mai multe informaţii generale despre revistă a se vedea www.ier.ro/rjea           

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus