Call for Working Papers – Colecţia de micro-studii IER 2012

Call for Working Papers – Colecţia de micro-studii IER 2012

Institutul European din România vine în întâmpinarea potenţialilor autori din diferite domenii de activitate, inclusiv a cercetătorilor din centrele universitare şi institutele Academiei, care pot contribui prin abordarea unor teme specifice domeniului afacerilor europene şi le oferă posibilitatea de a publica online micro-studii în colecţia IER – Working Papers Series.

Seria de micro-studii (Working Papers), coordonată de IER, abordează teme relevante şi adaptate contextului actual, intern şi european. Colecţia sprijină schimbul de idei argumentate ştiinţific şi înlesneşte diseminarea unor informaţii şi opinii pentru constituirea unei perspective româneşti asupra proceselor europene.

Îndrumar pentru autori
Micro-studiile pot fi publicate în limba română sau în ediţie bilingvă, în limbile română şi engleză. Lungimea acestora trebuie să fie de 25 – 35 de pagini, inclusiv un rezumat în limba engleză şi o scurtă notă autobiografică din partea autorilor. Micro-studiile trebuie să precizeze cuprinsul lucrării, detaliat pe capitole, precum şi referinţele bibliografice.

Autorul poate include în textul sau anexele studiului tabele, grafice sau schiţe, în sprijinul argumentării. Se recomandă evitarea folosirii unui limbaj excesiv specializat şi utilizarea abuzivă a formulelor matematice.

Toate lucrările vor fi prezentate în format Microsoft Office Word, Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri şi vor fi transmise pe întreg parcursul anului 2012 la adresa agnes.nicolescu@ier.ro, cu specificaţia „Pentru Colecţia de micro-studii IER”.

Selecţia lucrărilor

Fiecare lucrare propusă spre publicare trece printr-o procedură de selecţie înainte de a fi acceptată. În cadrul procedurii de evaluare se iau în considerare o serie de factori, atât de natură calitativă, cât şi de natură cantitativă.
În cazul lucrărilor acceptate, colectivul editorial îşi rezervă dreptul de a edita materialele primite, atunci când consideră necesar, respectând spiritul originalului.

Începând cu anul 2010, furnizarea unei lucrări de tipul Working Paper spre evaluare şi publicare în cadrul seriei Working Papers implică acceptul autorului pentru politica de copyright a seriei Working Papers.

Pentru mai multe informaţii a se vedea http://www.ier.ro/index.php/site/page/seria_working_papers

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus