Nouă apariţie editorială în colecţia Working Papers Perspective româneşti cu privire la planurile interbelice de creare a unei “Confederaţii dunărene”. Spre o Strategie europeană a Dunării avant la lettre

Nouă apariţie editorială în colecţia Working Papers Perspective româneşti cu privire la planurile interbelice de creare a unei “Confederaţii dunărene”. Spre o Strategie europeană a Dunării avant la lettre

Institutul European din România are plăcerea să anunţe apariţia lucrării Perspective româneşti cu privire la planurile interbelice de creare a unei “Confederaţii dunărene”. Spre o Strategie europeană a Dunării avant la lettre, elaborată de domnul Mihai Sebe, expert, Serviciul Cercetare şi Formare în Afaceri Europene.

Lucrarea îşi propune să examineze de-o manieră sintetică evoluţia regimului Dunării în România interbelică. Se încearcă cu această ocazie realizarea unei istorii a planurilor de organizare dunăreană prezente în mediile politice şi intelectuale interbelice româneşti.

Concepţia româneasca asupra regimului bazinului dunărean se remarcă prin importanţa deosebită acordată aspectului politic – egalitatea statelor riverane, reglementarea regimului navigaţiei etc. Avem de-a face cu o evoluţie calitativă care pleacă de la o reacţie pur defensivă, de negare a planurilor iniţiale de organizare dunăreană, către o atitudine proactivă, bazată pe oferirea de soluţii şi de planuri de organizare a statelor din bazinul Dunării.

Lucrarea este disponibilă în format electronic aici 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus