Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate, volumul V

Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate, volumul V

Lansată în 2008, colecţia Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare – culegere de rezumate a Institutului European din România a ajuns la cel de-al cincilea volum, care cuprinde 130 de rezumate, aferente cauzelor introduse în anii 1987 – 1990. Deşi percepţia generală este că doar partea legislativă face parte din acquis-ul comunitar, trebuie precizat că şi jurisprudenţa instanţelor UE are aceeaşi natură. De altfel, principiile dreptului comunitar, aplicabilitatea sa imediată şi directă, efectul direct şi supremaţia acestuia au fost stabilite pe cale jurisprudenţială. 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus