Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană - ediţia a şasea Coordonatori: Helen Wallace, Mark A.Pollack, Alasdair R.Young

Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană - ediţia a şasea Coordonatori: Helen Wallace, Mark A.Pollack, Alasdair R.Young

Carte de referinţă pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori, dar şi pentru experţi şi analişti în domeniul afacerilor europene, prezentul volum urmează modelul stabilit în ediţiile anterioare (Policy-Making in the European Communities - 1977, 1983, 1996, 2000, respectiv 2005). Cea de-a şasea ediţie se concretizează într-un studiu despre elaborarea politicilor, nu despre integrarea europeană în sine. Obiectivul autorilor a fost acela de a oferi o imagine detaliată asupra diversităţii procesului de elaborare a politicilor Uniunii Europene, de a identifica modelele predominante, precum şi stilurile caracteristice şi tendinţele observate în timp. Toate capitolele au fost actualizate, cu trimiteri la versiunile anterioare, după caz.

Lucrarea a fost tradusă şi revizuită în cadrul Institutului European din România şi beneficiază de consultanţa ştiinţifică a Prof.univ.dr. Vasile Puşcaş, Universitatea Babeş-Bolyai, fost Negociator şef al României şi şef al Departamentului pentru Afaceri Europene în perioada octombrie 2008 – octombrie 2009. 

Preţ: 50 lei

Detalii privind achiziţionarea volumului se pot obţine la următoarele coordonate: sales@ier.ro şi/sau alina.arhire@ier.ro, tel.021-3142696, int. 146

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus