Culegere de jurisprudenţă CEDO – volumul II

Culegere de jurisprudenţă CEDO – volumul II

Lucrarea continuă examinarea celor mai relevante hotărâri ale Curții europene și conține un număr total de 17 hotărâri pronunțate în perioada iunie 2010 – martie 2011. Hotărârile selectate abordează problematici diverse, precum dreptul la libertate și siguranță, dreptul de proprietate, dreptul la libera exprimare, dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv etc.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus