Articol IER privind coordonarea afacerilor europene publicat în ediţia de vară a Europe’s World

Articol IER privind coordonarea afacerilor europene publicat în ediţia de vară a Europe’s World

Secţiunea Opinii din capitale a ediţiei de vară Europe’s World include un articol de opinie elaborat de Agnes Nicolescu, expert IER. Articolul abordează evoluţiile recente referitoare la noua legislaţie privind afacerile europene, vizând reglementarea relaţiei dintre puterea executivă şi cea legislativă în acest domeniu. În teorie, noul proiect de lege ar trebui să confere parlamentului naţional puteri sporite în elaborarea şi dezbaterile privind politicile europene, în spiritul modificărilor aduse de tratatul de la Lisabona. Este esenţial ca noua legislaţie privind coordonarea afacerilor europene să fie elaborată într-o manieră coerentă dar este la fel de important ca parlamentul să înveţe să-şi asume o responsabilitate sporită în ceea ce priveşte promovarea dezbaterilor pe teme europene, precum şi comunicarea cu societatea civilă.

Articolul poate fi descărcat de pe pagina de internet http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home_old/Article/tabid/191/ArticleType/articleview/ArticleID/21845/language/en-US/Default.aspx.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus