Încheiere perioadă de practică în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/62955

În conformitate cu obiectivul general al proiectului POSDRU/90/2.1/S/62955 Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie-afaceri internaţionale şi anume corelarea dintre calificările si competentele studenţilor din domeniul economie-afaceri internaţionale (DEAI) şi cerinţele specifice necesare pe piaţa muncii, dobândite doar prin practica, la nivel interregional si transnaţional şi având în vedere obiectivele fundamentale ale Institutului European din România, astfel cum stabilite în Ordonanţa de înfiinţare, şi anume creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilitaţi ale diverselor categorii socioprofesionale în domeniul afacerilor europene respectiv contribuţia la dezvoltarea spiritului şi a valorilor europene, Institutul European din România, în calitatea sa de instituţie parteneră în proiect a organizat un stagiu de practică pentru un număr total de 12 studenţi din cadrul Academiei de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.

Programul de practică a avut o durată totală de 90 h lucrătoare, desfăşurate pe parcursul a trei săptămâni (9 - 27 mai 2011), şi a urmărit pe de-o parte verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de stagiari în cadrul programului de instruire respectiv transmiterea de noi cunoştinţe necesare în viaţa activă.

 

Galerie foto aici

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus