IER a organizat un program de formare la Chişinău

IER a organizat un program de formare la Chişinău

În perioada 14-15 aprilie a avut loc la Chişinău programul de formare Comerţul liber cu Uniunea Europeană organizat în cadrul proiectului Preparing Moldova for a comprehensive free trade area with the European Union. Proiectul este finanţat de programul Black Sea Trust for Regional Cooperation, o iniţiativă Germall Marshall Fund. Proiectul este implementat de Institutul European din România în cooperare cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul".

Cursul a fost susţinut de coamna Câmpeanu Victoria, unul din specialiştii de marcă ai României în domeniul comerţului exterior. Vasta sa experienţă profesională o recomandă drept un practician al politicilor comerciale. Cariera doamnei Câmpeanu a fost dedicată în mare măsură serviciului public şi administraţiei publice române prin reprezentarea intereselor României la diverse negocieri internaţionale din domeniu - negocieri cu Uniunea Europeană, Statele Unite sau acordurile de comerţ liber cu ţări învecinate precum Republica Cehă, Slovacia sau Republica Moldova. În afară de postul său de director general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, doamna Câmpeanu a avut şi misiuni de reprezentare ale României la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) în cadrul căreia a activat drept preşedinte a unor diverse comitete (licenţe de import, antidumping, subvenţii şi măsuri compensatorii). După aderarea României la Uniunea Europeană şi până la 31.12.2010 a fost titularul României la Comitetul 133 al Consiliului UE, devenit din 2009 Comitetul de Politică Comercială.

Subiectele abordate la Chişinău de doamna Câmpeanu au inclus:

- Prezentarea principalelor capitole de negociere ale DCFTA, cu reliefarea domeniilor sensibile

- Implicaţiile negocierilor cu UE a DCFTA relativ la angajamentele asumate de Republica Moldova la OMC

- Elemente de strategie şi tactică a negocierilor cu UE; pregătirea negociatorilor şi a mediului de afaceri pentru noile condiţii

- Experienţa României în procesul de negociere a Acordului de Comerţ Liber cu UE; aspectele sensibile legate de armonizarea legislativă

- Comerţul cu servicii: sensibilităţi şi limite

- Priorităţi de negociere ale Republicii Moldova

La curs au participat 27 reprezentanţi ai administraţiei centrale din Republica Moldova si membri ai grupurilor de lucru pentru coordonarea tehnică a negocierilor Acordului de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu Uniunea Europeană (DCFTA).

Cursul a fost bine primit si opiniile participanţilor au fost apreciative:

- Un nivel superior de pregătire a expertului, experienţă utilă

- Instruirea s-a organizat la cel mai bun moment când agenţii economici dispun de potenţial pentru exportul în UE

- Este un curs bine pus la punct, lectorul este unul nu doar pregătit în domeniul pe care îl prezintă, dar a studiat situaţia concretă a Republicii Moldova pentru a răspunde necesităţilor auditorului

- Prezentările sunt axate pe cazuri practice, fapt pentru care utilitatea prezentărilor este una reală şi binevenită pentru Republica Moldova

- Doamna formator ne-a împărtăşit multe lucruri din bogata sa experienţă în domeniul comerţului exterior şi din practica negocierilor unui acord de liber schimb

- Experienţa cuiva căruia a jucat după acelaşi scenariu şi aproape în aceleaşi condiţii sunt un aport şi un plus extrem de oportun pentru grupul de lucru OMC al Republicii Moldova

În cadrul proiectului va avea loc o a doua sesiune de formare la Chişinău de două zile pe domeniul comerţului în septembrie, pe subiecte actuale, prioritare pentru negocierile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Pentru detalii:
Cornelia Predoiu
coordonator de proiect
cornelia.predoiu@ier.ro
(021-314 26 96 int 140)

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus