Masa rotundă din seria Politicile României

Masa rotundă din seria Politicile României

28 aprilie 2011 - Institutul European din România a organizat masa rotundă din seria Politicile României  „Linii directoare pentru o nouă politică industrială în România”. 

Evenimentul a avut loc joi, 28 aprilie 2011, în Sala de conferinţe a IER şi s-a bucurat de prezenţa doamnei Gabriela Drăgan, Director General al Institutului European din România, a domnului Valentin Cojanu, prof. univ. dr., Academia de Studii Economice, Bucureşti, a domnului Dragoş Pîslaru, Manager General GEA Strategy & Consulting SA, a doamnei Christiana Leucuţa, Consilier superior, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a doamnei Ileana Pătru-Stupariu, prof. univ. dr, Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti.

Masa rotundă ;i-a propus să aducă în atenţia publicului rezultatele studiului „Potenţialul competitiv a creşterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România”, realizat în cadrul proiectului SPOS 2010.

Grupul de participanţi a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai mediului academic şi de cercetare, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, mass-media etc.

Sinteza evenimentului

Prezentare Valentin Cojanu

Album FOTO

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus