Gabriela Drăgan la RFI România

Gabriela Drăgan la RFI România

Gabriela Drăgan, Director general al Institutului European din România, a participat la emisiunea Profit sau pierdere din 2 martie 2011, trasmisă de RFI România.

Pasaje din emisiune:

„Competitivitatea ar putea fi capacitatea unei entităţi - entitatea ar putea fi un stat sau o firmă, de a face faţă concurenţei pe piaţa globală. Ce anume ar determina capacitatea acestei entităţi să fie cât mai viabilă pe piaţa externă? Sunt o multitudine de factori care pot contribui, de la calitatea infrastructurii, calitatea resurselor umane, calitatea mediului de afaceri. Pe de o parte am putea măsura gradul de competitivitate la nivel macro şi pe piaţa externă, încercând să măsurăm ponderea ţărilor în exporturile globale, un indicator care îţi arată dacă eşti sau nu capabil să produci bunuri de calitate şi care au cerere pe piaţa externă. Sau la nivel micro am putea să-l măsurăm prin nivelul productivităţii. Cât de eficient este un angajat al tău? Ce cantitate de bunuri şi servicii produce într-o unitate dată?”

„Pactul de competitivitate reprezintă o iniţiativă franco-germană, o iniţiativă relativ recentă, din 4 februarie dacă e să o plasăm în timp, dar care nu ne surprinde foarte mult. În fapt pactul nu vine decât să continue o serie de măsuri care au fost deja discutate, unele decise anul trecut. Pactul are însă şi elemente noi. Pactul vine pe fondul crizei, pe fondul măsurilor care au fost luate pentru a ajuta statele să depăşească criza şi pe fondul unor măsuri care trebuie în continuare luate pentru a nu mai permite apariţia unor situaţii similare.”

Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www.rfi.ro/articol/emisiunile-rfi-ro/prioritati-europene-termen-limita-romania

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus