IER în reţele internaţionale - EADI

IER în reţele internaţionale - EADI

Din 2011 IER este membru al reţelei EADI (European Association of Development Research and Training Institutes - www. eadi.org), cu sediul la Bonn, având 30 de ani de activitate în domeniul promovării în Europa a cercetării şi a educaţiei în domeniul dezvoltării şi al studiilor regionale. Din această reţea fac parte 150 de institute de cercetare şi think tankuri din Europa, cu activitate multidisciplinară care susţin platforma europeană de dezbateri pe probleme de dezvoltare.

Astfel, EADI facilitează discuţiile dintre membrii reţelei prin organizarea de conferinţe şi seminarii şi alte mijloace de comunicare online. Prin programele sale, EADI facilitează cooperarea membrilor săi, punând la dispoziţia acestora o platformă de lucru, prin intermediul căreia institutele membre pot identifica oportunităţi de parteneriat, în domeniile lor specifice de activitate. Mai mult, EADI oferă şi training celor interesaţi prin programele şi platformele sale.

IER îşi propune să fie un membru EADI activ, să dezvolte parteneriate cu alţi membri ai reţelei şi să contribuie la dezvoltarea platformei europene de dezbateri în domeniul dezvoltării.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus