Curs IER: Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice

Curs IER: Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice

În perioada 21 - 25 martie 2011, Direcţia Coordonare Traduceri din cadrul IER va organiza cea de-a patra sesiune, în format extins, a programului Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice.

Programul de formare se adresează persoanelor interesate de traducerea de texte juridice complexe şi este prezentat într-un format integrat acoperind competenţele necesare în procesul de traducere şi dublă revizie (lingvistică şi juridică). Se abordează etapele şi standardele de calitate privind traducerea, revizia, cercetarea terminologică, sunt prezentate sisteme CAT şi moduri de utilizare, principalele surse de documentare şi modalităţile de utilizare a acestora pentru obţinerea unor traduceri de calitate, precum şi noţiuni elementare de drept. Totodată, cursul urmăreşte dezvoltarea unei atitudini responsabile, a spiritului critic şi a competenţelor de comunicare şi organizare în acest domeniu.

Conceput de Direcţia Coordonare Traduceri (DCT), cursul îmbină experienţa de peste zece ani în traducerea şi revizia acquis-ului comunitar preaderare cu principiile standardului european SR EN 15038. Formatorii sunt autorizaţi de CNFPA, iar baza materială este adecvată: sală de curs cu toate dotările necesare unui curs interactiv modern (calculatoare, videoproiector, instalaţie de sunet etc.).

Tariful pentru cele 5 zile ale programului este de 800 de lei (în preţul cursului este inclus şi Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar).

Se acordă reduceri pentru: plata anticipată, participarea mai multor persoane de la aceeaşi instituţie, foşti cursanţi IER.

Reducerile nu se cumulează.

Locurile pentru sesiunea 21-25 martie a programului de formare s-au ocupat. Cei interesaţi se pot înscrie la sesiunile ulterioare: 27 iunie - 1 iulie,  4 - 8 iulie,  24 - 28 octombrie.

Rezervarea locului se face după principiul „primul venit, primul servit”.

Pentru detalii privind acest curs şi modalitatea de înscriere accesaţi pagina de Programe de formare.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus