IER partener într-un proiect POS DRU

IER partener într-un proiect POS DRU

Pe 31 ianuarie a.c. a avut loc lansarea oficială a proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii din domeniul economie - afaceri internaţionale".

Beneficiarul acestui proiect este Academia de Studii Economice care va derula proiectul în parteneriat cu Universitatea „Ovidius" din Constanţa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agriculturǎ Constanţa, Institutul European din România, SC SOCEP SA, Banca Comercialǎ Românǎ, Ensight Management Consulting SRL şi Eurogroup SAS, Franţa.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 36 de luni şi are o valoare totală de 11.168.004 lei, din care 10.944.643 lei finanţare nerambursabilă.

Proiectul pune bazele unui sistem inovativ şi eficient de corelare a calificărilor şi competenţelor studenţilor din domeniul economie-afaceri internaţionale cu cerinţele specifice necesare pe piaţa muncii. Prin intermediul stagiilor de practică la nivel local, interregional şi transnaţional, studenţii învaţă să acţioneze în lumea globală a afacerilor, dezvoltându-şi aptitudinile de muncă într-un mediu concurenţial şi, astfel, sporindu-şi posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii în momentul absolvirii.

Pentru mai multe detalii citiţi comunicatul de presă.

Website-ul proiectului este disponibil aici.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus