Policy memo: Perspectives on a Potential Deepened Political Cooperation between Poland, Romania and Hungary

Policy memo: Perspectives on a Potential Deepened Political Cooperation between Poland, Romania and Hungary

A apărut lucrarea de tip Policy memo, intitulată „Perspectives on a Potential Deepened Political Cooperation between Poland, Romania and Hungary”, realizată de Agnes Nicolescu şi Gabriel Szekely. Pornind de la faptul că în 2011 Ungaria şi Polonia vor deţine Preşedinţia Consiliului UE, autorii propun o serie de elemente care ar fi utile României în încercarea de a consolida colaborarea cu cele două state central şi est europene, cum ar fi un dialog intensificat pe marginea politicii europene de coeziune, Strategiei Dunării sau a securităţii regionale.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus