Anunţ încheiere proces de selecţie pentru proiectul pilot de cercetare “Ghidul politicilor Uniunii Europene”

Institutul European din România anunţă încheierea etapei de selecţie pentru candidaţii la stagiul pentru proiectul de cercetare "Ghidul politicilor Uniunii Europene".

 În urma interviurilor de selecţie care au avut loc în perioada 8-19 noiembrie a.c., la sediul Institutului European din România, au rezultat următoarele:

A. coordonatoarea proiectului pilot de cercetare: Volintiru Clara, London School of Economics

B. asistent de cercetare: Laza Cosmin Dragoş, Department of Government, Uppsala University

C. componenţa echipelor de cercetare

 

Politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro

Nr. crt.

Nume şi prenume

Facultate, Universitate

1

Mituca Atena-Laura

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

2

Mituletu Simona Gabriela

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

3

Munteanu-Mierla Bianca-Alexandra

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

4

Tamas Anca

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

 

Politica comercială comună

Nr. crt.

Nume şi prenume

Facultate, Universitate

1

Cercel Mihaela-Claudia

Facultatea de Drept, UNIBUC

2

Fieraru Bogdan Laviniu

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

3

Sporea Alexandru

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

4

Visalon Maria-Magdalena

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

 

Politica de coeziune economică, socială şi politică

Nr. crt.

Nume şi prenume

Facultate, Universitate

1

Manoiu Catalina Nicoleta

Facultatea de Ştiinţe Politice, UNIBUC

2

Neacsu Mariana

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

3

Teodorescu Dana Cristiana

Facultatea de Studii Europene, Universitatea Romano-Americana

4

Toma Claudia

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

 

Politica de mediu

Nr. crt.

Nume şi prenume

Facultate, Universitate

1

Ceafar Catalina Daniela

Facultatea de Ştiinţe Politice, SNSPA

2

Florescu Steluta

Facultatea de Litere, UNIBUC

3

Iliesescu Adriana Rodica

Facultatea de Litere, UNIBUC

4

Petruca Nicoleta

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UNIBUC

 

Ajutorul umanitar şi dezvoltarea

Nr. crt.

Nume şi prenume

Facultate, Universitate

1

Chiper Maria

Facultatea de Ştiinţe Politice, UNIBUC

2

Manu Doris

Facultatea de Ştiinţe Politice, UNIBUC

3

Mihalache Anca-Elena

Facultatea de Drept, UNIBUC

4

Roman Mihaela

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

5

Petrescu Sorina

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE

 

 Candidaţii selectaţi vor fi informaţi pe mail/telefonic cu privire la următorii paşi de urmat.

 În final dorim să mulţumim tuturor candidaţilor care au aplicat pentru acest proiect pilot de cercetare!

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus