Stagiu de practică la Biroul Studii şi Analize

Institutul European din România, Biroul Studii şi Analize, oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei. Perioada stagiului de practică se stabileşte de comun acord cu stagiarul. Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe durata stagiului. La sfârşitul perioadei de practică, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care vor fi descrise pe scurt activităţile efectuate precum şi noile competenţe dobândite.

Durata unui stagiu de practică este cuprinsă între două luni (160 ore de practică) şi trei luni (240 ore de practică), cu începere din luna septembrie 2012.

Precizăm totodată că IER nu poate oferi finanţare pentru acoperirea costurilor de cazare pentru candidaţii din provincie. 

Profilul stagiarului

 Studii:

 • student al unei facultăţi cu profil socio-uman şi economic (economic, juridic, ştiinţe politice şi sociale);
 • aprofundarea subiectului afacerilor europene pe parcursul anilor de studiu;
 • foarte bună cunoaştere a limbii engleze şi/sau franceze.

 Alte cerinţe:

 • cunoaştere temeinică a limbii române;
 • excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;
 • capacitatea de a lucra în echipă.

 Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul stagiului:

 • studierea materialelor de referinţă în activitatea BSA – articole în domeniul afacerilor europene;
 • culegerea informaţiilor, editarea şi întocmirea rapoartelor şi sintezelor;
 • participarea la actualizarea bazelor de date interne ale IER – date contact centre de cercetare interne şi internaţionale;
 • traducere şi revizie a unor lucrări de referinţă/articole de specialitate din domeniul afacerilor europene;
 • activităţi asistenţă proiect (pregătire acte, corespondenţă) ;
 • asistenţă in organizarea de evenimente, pregătirea de conferinţe publice, seminarii.

Numărul de studenţi ce vor fi admişi într-o sesiune: 1


Selecţia stagiarilor

Selecţia se desfăşoară etapizat astfel:

I. înregistrare online, la adresa mihai.sebe@ier.ro până la data de 31 august 2012;

Dosarul complet trebuie să cuprindă:

- formularul de candidatură;

- Curriculum Vitae în format European (în limba română).

II. Preselecţia pe bază de dosar în 3 septembrie 2012;

II. Interviu la sediul IER (4-7 septembrie 2012).

III. Comunicarea rezultatelor interviului (14 septembrie 2012)
 

Notă: Vor fi contactaţi doar candidaţii selecţionaţi!

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus