Stagii de practică la Direcţia Afaceri Europene, Institutul European din România

Institutul European din România oferă studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la universitățile din țară şi străinătate posibilitatea de a efectua stagii de practică neretribuite în cadrul unui proiect de cercetare care se va desfăşura în perioada noiembrie 2010 - iulie 2011. Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe durata stagiului. La sfârşitul perioadei de practică, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care vor fi descrise pe scurt activităţile efectuate precum şi noile competenţe dobândite.

Stagiul pentru proiectul de cercetare "Ghidul politicilor Uniunii Europene" începe în luna noiembrie 2010 şi va fi compus atât dintr-o serie de întâlniri ale grupurilor de lucru, la sediul IER, cât şi din cercetare efectuată pe cont propriu. 

Profilul stagiarului

Studii:

- student al unei facultăţi cu profil socio-uman şi economic (economic, juridic, ştiinţe politice şi sociale);

- aprofundarea subiectului politicilor europene pe parcursul anilor de studiu;

- foarte bună cunoaştere a limbii engleze.

Alte cerinţe:

- cunoaştere temeinică a limbii române;

- excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);

- experienţă şi competenţă în consultarea bazelor de date academice (ProQuest, JStor, EBSCO, ScienceDirect etc.); 

- capacitate de coordonare cu ceilalţi autori ai proiectului, atât în persoană, cât şi prin diferite media (e-mail, telefon, conferinţă video);

- capacitate de analiză şi sinteză;

- conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;

- capacitatea de a lucra în echipă.

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul stagiului:

- elaborarea unor documente/analize referitoare la politicile europene;

- colaborarea cu ceilalţi membri ai proiectului în diseminarea informaţiilor obţinute prin cercetare individuală, sau de grup, pe tema politicilor europene;

- asistenţă în producerea unui studiu original şi documentat, pe tema politicilor europene. 

Numărul de studenţi ce vor fi admişi într-o sesiune: 23 din care

15 studenţi - ciclul licenţă;

5 masteranzi;

3 doctoranzi.

Selecţia stagiarilor

Selecţia se desfăşoară etapizat astfel:

I.  înregistrare online, la adresa ghidpolitici@ier.ro până la data de  1 noiembrie;

Dosarul complet trebuie să cuprindă:

- formularul de candidatură;

- adeverinţa de student (va fi transmisă în format electronic odată cu Formularul de candidatură şi CV-ul);

- Curriculum Vitae în format European (în limba română).

* Confirmarea primirii dosarului de candidatura online va fi transmisă în termen de 48 h.

II. Selecţia pe bază de dosar în perioada 1-12 noiembrie 2010;

III. Interviu la sediul IER (intervalul 15 - 19 noiembrie 2010).

Pentru interviu vor fi contactaţi doar candidaţii selecţionaţi.

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus