Stagii de practică în cadrul Serviciului Comunicare şi organizare evenimente

Institutul European din România oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei.
Durata unui stagiu de practică este de două luni, la sfârşitul acestei perioade, stagiarul urmând să primească o Adeverinţă de stagiu de practică în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţe dobândite. 

Serviciul Comunicare şi organizare evenimente recrutează stagiari pentru sesiunea noiembrie - decembrie 2010.

Profilul stagiarului

Studii:

- student, al unei facultăţi cu profil economic, social-politic, umanist sau tehnic.

Cunoştinţe limbi străine:  

- foarte bună cunoaştere a limbii engleze

Alte cerinţe:

- cunoaştere temeinică a limbii române;

- excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);

- cunoaştere temeinică şi experienţă de lucru cu baze de date (Access) constituie un avantaj;

- conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;

- capacitatea de a lucra în echipă;

- capacitate de analiză şi sinteză.

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul stagiului

- asistenţă organizare evenimente;

- analiza şi reorganizarea bazei de date a Centrului de Documentare al IER;

- actualizarea bazei de date cu contacte a IER;

- participarea la diferite proiecte de comunicare desfăşurate în cadrul Institutului.

Numărul de studenţi ce vor fi admişi pentru sesiunea noiembrie - decembrie 2010:

- 1 Cabinet Director General

- 1 Serviciul Comunicare şi Organizare Evenimente

Selecţia stagiarilor

I. Înregistrare prin transmiterea dosarului

Dosarul trebuie să cuprindă:
- formularul de candidatură;
- adeverinţă de student;
- Curriculum Vitae (în limba română sau engleză).
Formularul de candidatură şi CV-ul se pot trimite prin e-mail la adresa: monica.dumitrescu@ier.ro, iar adeverinţa de student poate fi prezentată în cadrul intreviului. 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 octombrie 2010

II. Selecţia pe bază de dosar

III. Interviu la sediul IER stabilit de comun acord cu candidatul a.c.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus