In luna august 2010 IER a fost atestat ca institut de cercetare-dezvoltare.

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au  în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea  şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, publicată în Monitorul Oficial al României nr.416, partea I, din 21 Iunie 2007, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din cadrul ANCS a atestat in luna august 2010 IER ca unitate de cercetare-dezvoltare.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus