Seminar despre dezvoltarea durabilă şi politicile europene în domeniu

Institutul European din România în parteneriat cu Centre des Etudes Européennes de Strasbourg (CEES) - Ecole nationale d'administration, Ambasada Franţei la Bucureşti şi Institutul Francez din Bucureşti vă invită la seminarul tematic Dezvoltarea durabilă şi politicile europene în domeniu.

Seminarul tematic destinat dezvoltării durabile în contextul politicilor europene îşi propune să evidenţieze evoluţia aspectelor de mediu şi climă în cadrul noii guvernări europene accentuând diferenţele între politica de mediu a UE şi implementarea acesteia la nivel naţional. Sesiunile de formare şi studiile de caz vor permite participanţilor să cunoască reglementările în vigoare şi să înţeleagă constrângerile impuse diferitelor instituţii implicate.

Experţii invitaţi să susţină acest seminar sunt:

-  Sergiu Celac, Ambasador, consilier principal la Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă

-  Kistyn Inglis, doctor în drept, profesor de dreptul mediului, cercetător la Institutul European al Universităţii Gand, Belgia

-  Marie-Pierre Maganck, Şef serviciu Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, Direcţia generală de prevenire a riscurilor, Ministerul mediului şi Dezvoltării Durabile, Franţa.

Informaţii suplimentare despre înscriere găsiţi aici.

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus