Ghidul pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

Ghidul pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

Ghidul pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a născut din necesitatea de a eficientiza traducerea şi revizia jurisprudenţei CEDO, proiect demarat în ianuarie 2009 ca urmare a protocolului încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul European din România, şi este conceput cu scopul specific de a armoniza terminologia, precum şi normele de traducere şi revizie lingvistică şi juridică a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română.

Lucrarea este structurată în cinci capitole (noţiuni de bază privind Curtea Europeană a Drepturilor Omului, structura hotărârilor privind admisibilitatea şi fondul, aspecte generale ale limbii române, convenţiile de traducere adoptate în vederea armonizării terminologice şi stilistice, precum şi 754 de termeni şi formulări recurente în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului), şase anexe (textul integral al Convenţiei şi al protocoalelor adiţionale - forma în vigoare la data de 1 iunie 2010, modele de decizii şi hotărâri ş.a.) şi se încheie cu o bibliografie şi o listă de adrese de internet utile.

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus