Ocupaţii introduse în COR la solicitarea IER

Avem plăcerea de a anunţa că în iulie 2010 Institutul European din România a primit din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale avizul favorabil pentru actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) prin introducerea ocupaţiilor de revizor jurist, revizor lingvist şi terminolog.

Ocupaţia de revizor jurist va fi inclusă în Grupa de bază 2429 „Jurişti neclasificaţi în grupele de bază anterioare” şi va avea codul 242915.

Ocupaţiile de revizor lingvist şi de terminolog vor fi incluse în Grupa de bază 2444 „Lingvişti, traducători şi interpreţi” şi vor avea codurile 244409, respectiv 244410.

Codurile de mai sus pot fi utilizate cu titlu provizoriu până la publicarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică în Monitorul Oficial, Partea I.

Mulţumim şi pe această cale universităţilor, instituţiilor şi asociaţiilor profesionale care ne-au sprijinit în demersul nostru de actualizare a COR prin introducerea ocupaţiilor de terminolog, revizor lingvist şi revizor jurist şi invităm pe cei interesaţi la elaborarea standardelor profesionale.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus