Dezbaterea «De la federalismul dual la cel de cooperare: structura în schimbare a dreptului european»

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, organizează la data de 30 iunie 2010, ora 13.00, la sediul Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, Sala de Consiliu, dezbaterea «De la federalismul dual la cel de cooperare: structura în schimbare a dreptului european».

Dezbaterea este prilejuită de către recenta apariţie la Editura Oxford University Press a volumului „From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law” semnat de către dl. prof. Robert Schütze si se va împărţi în trei componente: a) o discuţie asupra cărţii; b) comunicări ştiinţifice şi c) un atelier (workshop) pentru a fi discutate cauze relevante al Curtii Europene de Justiţie.

Dezbaterea urmăreşte atingerea unor aspecte evidenţiate în lucrare, precum:
- tipologia federalismului (dual, respectiv de cooperare) din perspectiva lui R. Schütze;
- semnificaţia sistemului de competenţe ale UE pentru federalismul european;
- transformarea federalismului în UE;
- garanţiile procedurale ale federalismului (principiul subsidiarităţii şi competenţele complementare).
În acest context, discuţiile îşi propun şi încadrarea teoriilor lui R. Schütze în cadrul evoluţiilor ulterioare de la nivelul UE (intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona; recenta jurisprudenţă a Tribunalului Uniunii Europene privind planurile naţionale de alocare, care a făcut aplicarea principiului subsidiarităţii etc.).

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro) până la data de 29 iunie 2010. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european. Participantii vor fi anuntati asupra agendei finale a conferinţei/dezbaterii. Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la conferinţă vor fi disponibile la adresa www.csde.ro.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus