Working Paper “Comerţul cu servicii al UE sub impactul globalizării şi al crizei economice”

Working Paper “Comerţul cu servicii al UE sub impactul globalizării şi al crizei economice”

Lucrarea “Comerţul cu servicii al UE sub impactul globalizării şi al crizei economice”, realizată de autoarele Agnes Ghibuţiu şi Iulia Monica Oehler-Şincai, abordează evoluţia schimburilor comerciale cu servicii ale UE, evidenţiind principalele tendinţe care au marcat aceste schimburi în contextul globalizării crescânde a economiei mondiale. Printre temele prezentate în cadrul studiului menţionăm: Volumul, dinamica şi orientarea geografică a comerţului cu servicii, Specializarea ţărilor membre în comerţul cu servicii, Dinamica fluxurilor comerciale intra şi extra-UE, Relevanţa pieţei interne prin prisma fluxurilor comerciale şi Declinul comerţului internaţional şi cauzele sale.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus