Working Paper „Studiile de impact – instrumente pentru o mai bună reglementare a politicilor publice în Uniunea Europeană”

Working Paper „Studiile de impact – instrumente pentru o mai bună reglementare a politicilor publice în Uniunea Europeană”

 
Institutul European din România are plăcerea de a anunţa apariţia Working Paper-ului „Studiile de impact – instrumente pentru o mai bună reglementare a politicilor publice în Uniunea Europeană”, realizat de d-na Gabriela Drăgan, Director general al Institutului European din România şi d-ra Agnes Nicolescu, coordonator de proiect în cadrul Serviciului de Analiză şi Studii Europene al IER. Lucrarea tratează rolul major pe care îl ocupă studiile de impact în procesul de elaborare şi fundamentare a politicilor publice în Uniunea Europeană şi nu numai. Sunt analizate argumentele şi etapele care susţin elaborarea studiilor de impact, pentru a arăta utilitatea evaluărilor de impact în fundamentarea politicilor publice, precum şi principalele obstacole întâmpinate în cadrul acestui proces complex, care implică atât autorităţi publice, dar şi mediul privat, de afaceri şi societatea civilă. Buna reglementare reprezintă un instrument foarte util în procesul legislativ, care trebuie să permită, pe de o parte, elaborarea de politici publice coerente, şi, pe de altă parte, îmbunătăţirea şi corectarea acestora, atunci când este necesar, astfel încât să se urmărească maximizarea permanentă a avantajelor şi minimizarea efectelor negative ale prevederilor legale.
(WP disponibil numai în limba română)

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus