Prelungirea datei de înscriere pentru depunerea de candidaturi în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2010

Institutul European din România, prin Serviciul Analiză şi Studii Europene, lansează o nouă serie de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare, Proiectul de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2010.
Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2010 abordează următoarele teme de cercetare:
1. Adaptarea legislaţiei, instituţiilor şi politicilor naţionale la modul de funcţionare al Uniunii, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;
2. Noua Strategie europeană pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă (UE 2020): obiective, instrumente de monitorizare a implementării, resurse necesare (naţionale, buget comunitar);
3. Strategia pentru regiunea Dunării – priorităţi naţionale;
4. Noi concepte europene de politică industrială (cluster/poli de competitivitate, networking, spin-off etc.) în vederea creşterii competitivităţii şi inovării.
 
Informaţii detaliate privind dosarul de candidatură sunt disponibile aici.
Download Anunţ candidaturi SPOS 2010  şi Formular de înscriere.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus