Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice

Necesitatea formării de competenţe specifice în domeniul traducerii şi reviziei de texte juridice complexe a reieşit din contactul cu mediul de traduceri din România, cu instituţiile europene, precum şi din contactul cu mediul universitar.

Venind în întâmpinarea acestei nevoi, Institutul European din România (IER) organizează la sediul său din Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, în perioada 3-5 martie 2010, cursul Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice.

Cursul se adresează persoanelor interesate de traducerea de texte juridice complexe şi este prezentat într-un format integrat acoperind competenţele necesare în procesul de traducere şi dublă revizie. Se abordează etapele şi standardele de calitate privind traducerea, revizia, cercetarea terminologică, sunt prezentate sisteme CAT şi moduri de utilizare, principalele surse de documentare şi modalităţile de utilizare a acestora pentru obţinerea unor traduceri de calitate, noţiuni elementare de drept, în special privind dreptul Uniunii Europene. Totodată, cursul urmăreşte dezvoltarea unei atitudini responsabile, a spiritului critic şi a competenţelor de comunicare şi organizare în acest domeniu.

Conceput de Direcţia Coordonare Traduceri (DCT), cursul îmbină experienţa de zece ani în traducerea şi revizia acquis-ului comunitar preaderare cu principiile standardului european SR EN 15038. Formatorii sunt selectaţi dintre traducătorii şi revizorii DCT, iar baza materială este adecvată: sală de curs cu toate dotările necesare unui curs interactiv modern (calculatoare, videoproiector, instalaţie de sunet etc.).

Tariful este promoţional, de 400 de lei. Se acordă o reducere de 5% cursanţilor care se înscriu la curs şi care îl achită până la data de 15 februarie 2010. Se acordă o reducere de 15% pentru minim 3 cursanţi de la aceeaşi instituţie. Reducerile nu se cumulează. 

Termenul limită pentru înscrierea şi achitarea tarifului de participare este vineri, 26 februarie 2010.

Pentru detalii privind acest curs şi modalitatea de înscriere accesaţi pagina de Programe de formare.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus