Oferta de formare IER 2010

Serviciul de Formare în Afaceri Europene (SFAE) a realizat în 2009 ce-a de-a treia analiză a nevoilor de formare la nivelul administraţiei publice din România în domeniul afacerilor europene pentru perioada 2010 - 2011. Pe baza acestei analize, SFAE a identificat temele prioritare de formare în domeniul afacerilor europene. 

Oferta de formare a IER pentru 2010 va cuprinde următoarele teme:

  1. formare generală în afaceri europene
  2. sistemul normativ al UE
  3. justiţie şi afaceri interne
  4. uniunea economică şi monetară
  5. politica de mediu a UE
  6. schimbarea climatică şi managementul deşeurilor
  7. managementul de proiect
  8. fonduri structurale
  9. negocieri europene
  10. seminar de pregătire pentru concursurile de angajare în instituţiile europene

Detalii suplimentare cu privire la agenda programelor de formare vor fi afişate pe această pagină până la data de 10 februarie a.c.

SFAE este deschis oricărei colaborări, atât cu instituţii publice, cât şi din mediul academic sau privat pentru:

-   a încheia noi parteneriate

-   a aplica la programe de finanţare nerambursabilă

-   a organiza cursuri la cerere atât pe temele din oferta de formare IER, cât şi programe noi care să reflecte nevoilor beneficiarilor.

Pentru orice informaţii sau oferte de colaborare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa formare@ier.ro.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus