A apărut Glosar privind Tratatul de la Lisabona, util pentru mai buna cunoaştere a noii arhitecturi a Uniunii Europene

A apărut Glosar privind Tratatul de la Lisabona, util pentru mai buna cunoaştere a noii arhitecturi a Uniunii Europene

Glosarul prezintă o serie de concepte fundamentale din Tratatul de la Lisabona, în vigoare de la 1 decembrie 2009. Glosarul de peste 600 de intrări terminologice este conceput pentru a consulta rapid terminologia standardizată în trei limbi, şi anume româna, franceza şi engleza. Indicii în cele trei limbi, studiul introductiv şi anexele facilitează înţelegerea textului tratatului de modificare.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus