A apărut Culegerea de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României, volumul I

A apărut Culegerea de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României, volumul I

Lucrarea va fi disponibilă spre vânzare cu ocazia lansării din 12 martie ac la un preţ cu 20% mai mic faţă de preţul iniţial de 50 lei.

În considerarea rolului important al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în aplicarea, interpretarea şi respectarea drepturilor prevăzute în Convenţie, este necesară revizuirea urgentă a procedurilor, aşezarea judicioasă a competenţelor şi crearea cadrului adecvat pentru ca instanţele să poată îndeplini rolul de interpretare şi aplicare unitară a legii.
Judecător Viorel Virgil Andreieş, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Lucrarea de faţă cuprinde traducerea completă a unora dintre cele mai importante hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva României în perioada decembrie 2008-iulie 2009. Este un instrument deosebit de util, datorită pertinenţei şi actualităţii deciziilor inserate, cu o largă adresabilitate, putând fi utilizat în activitatea zilnică de către practicienii dreptului - judecători, procurori, avocaţi etc. - dar şi de către teoreticieni, studenţi sau cei care studiază materia drepturilor omului.

prof. univ. dr. Gabriela Drăgan, Director General Institutul European din România

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus