Seminar IER – EIPA: Armonizarea legislativă şi coordonarea naţională

Institutul European din România organizează între 10-11 decembrie în colaborare cu European Institute of Public Administration, antena Luxemburg seminarul cu tema „Armonizarea legislativă şi coordonarea naţională”.

Seminarul organizat în premieră de IER în colaborare cu EIPA se adresează tuturor reprezentanţilor din ministere şi comisii parlamentare care au atribuţii în domeniul armonizării legislative.
Această sesiune de formare îşi propune să ajute participanţii să înţeleagă elementele esenţiale din cadrul acquis-ului comunitar, mecanismele principale de armonizare legislativă, precum şi familiarizarea cu diversele sisteme de coordonare naţională.
Limba de lucru în timpul seminarului va fi limba engleză. Formarea va fi asigurată de speciliştii EIPA:  Peter GOLDSCHMIDT, Director, Centrul European pentru Judecători şi Avocaţi, Luxembourg  şi Tore Christian MALTERUD, Şef Serviciu Management Public European, EIPA, Maastricht.

Pentru mai multe detalii despre seminar accesaţi pagina http://www.ier.ro/index.php/site/curs_page/15
sau contactaţi coordonatorul acestui program:
Alina Arhire
Tel: 021 314 26 96, int.140
Fax: 021 314 26 66
E-mail: alina.arhire@ier.ro

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus